ANBI

anbi-logo1

ANBI – Stichting Konijnenopvang Binkies

 

Naam                    : Stichting Konijnenvang Binkies

RSIN                      : 8211.74.782

 

 

Contactgegevens

 

Postadres            : p/a Papendonk 40

                            : 4907 HR Oosterhout

 Vestigingsadres  : Ballemanseweg 8           

                            : 4855 AP Galder

 

Telefoon                 : 06 44876742

Email                      : info@konijnenopvangbinkies.nl

 

Website                  : www.konijnenopvangbinkies.nl

 

Bestuur

 Voorzitter                                 : Monique op den Brouw

Penningmeester & Secretaris      : Joanne Klerkx-van Helvoirt

 

Beleidsplan

Stichting Konijnenopvang Binkies is in augustus 2009 opgericht. Als zelfstandige stichting heeft zij in maart 2010 de konijnenopvang aan de Ballemanseweg 8 in Galder geopend. Deze biedt de mogelijkheid om zo’n 50 konijnen te huisvesten.

De stichting bestond op 01-01-2010 uit 9 vrijwilligers. Op 31-12-2013  bestond de stichting in totaal uit 38 vrijwilligers inclusief de administrateur Kristanne van den Muijsenberg en de twee bestuursleden zoals hierboven vermeldt.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82117478.

 

Uit te voeren werkzaamheden

 • Het opvangen en verzorgen in de ruimste zin van het woord van gedumpte, en/of verwaarloosde konijnen, of dieren die niet langer gewenst zijn (afstandsdieren).
 • De mannelijke konijnen worden voor adoptie gecastreerd, zodat voortplanting uitgesloten is.
 • Het wegvangen van dieren die op bekende ‘dump plaatsen’ achtergelaten worden. Dit om overpopulatie te voorkomen en om deze dieren het recht op een goed konijnenleven niet te ontnemen.
 • Het uitplaatsen van onze konijnen bij een nieuwe eigenaar met een soortgenootje, volgens voorwaarden die de gezondheid en leefomstandigheden van onze dieren ten goede komen.
 • Het geven van voorlichting voor een ieder die daar interesse in heeft. Dit om de leefsituatie van konijnen in het algemeen te verbeteren

 

Beloningsbeleid

Binnen Stichting Konijnenopvang Binkies bestaat er geen beloningsbeleid; gemaakte onkosten voor drukwerk, huisraad en andere benodigdheden ten behoeve van de opvang, worden vergoed.

 

Doelstelling

Stichting Konijnenopvang Binkies wil de maatschappij kennis laten nemen van het opvangen en verzorgen van konijnen in al haar verschijningsvormen. In dit verband richt Binkies zich met name op het opvangen en herplaatsen van konijnen in Breda en omstreken. Hiertoe streeft Binkies ernaar handelingen te verrichten en activiteiten te ondernemen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Actiepunten 

Ter bevordering en vergroting van haar maatschappelijke rol en invloed heeft de Stichting in de afgelopen activiteiten ontplooid:

 • Deelname aan de open asieldag
 • Organiseren van een jaarlijks terugkomende open dag
 • Organiseren van een jaarlijkse inentingsdag
 • Sponsorwerving tijdens deze activiteiten

 

Samenwerking

Vanaf 2010 heeft de stichting regelmatig en op pro-actieve wijze samengewerkt met diverse ketenpartners in de regio waaronder:

 •   Diverse kinderboerderijen in Breda en omgeving waar de stichting konijnen voor opvangt.
 •   Dierenasiel te Breda: dit betreft samenwerking in verband met de opvang van konijnen.
 •   Kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen heeft regelmatig te maken met gedumpte dieren. Deze worden door ons opgehaald en verzorgt in de ruimste zin van het woord.
 •  Stichting Dier.nu: dit betreft een samenwerking waarbij Stichting Dier.Nu onze stichting heeft voorzien van een dierentransportambulance. Door dit vervoermiddel  kunnen wij nog meer konijnen opvangen en helpen. Bovendien kunnen wij op deze manier reclame maken voor onze stichting.

 

Werving financiële middelen

Gedurende de jaren hebben wij verschillende activiteiten opgezet om onze stichting financieel gezond te houden, waaronder:

 • Het werven van ‘Vrienden van Binkies’. Voor minimaal 25 euro per jaar kunnen particulieren ons werk en onze opvang financieel ondersteunen. Zij ontvangen hiervoor vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief.
 • Het werven van hoksponsors. Voor minimaal 50 euro per jaar kunnen zowel bedrijven als particuleren ons werk en onze opvang financieel ondersteunen. Aan het hok komt reclame van het bedrijf te hangen, of een affiche naar wens; deze blijft een jaar hangen.
 • Het sponsoren van onze rennen. Voor 250 euro sponsort een bedrijf een ren, waarin reclame van het betreffende bedrijf komt te hangen.
 • Het organiseren van een jaarlijkse open dag.

 

 Meerjarenplannen

 Primair doel is/ blijft het vergroten van de maatschappelijke bekendheid, invloed en betrokkenheid van Binkies en het financieel gezond houden van de Stichting.. Daarnaast wil Binkies de ontwikkeling van inhoudelijke thema’s vertalen en middels geëigende communicatiemiddelen in de maatschappij/publiek onder de aandacht brengen.  

Binkies stelt zich de komende jaren de volgende doelen:

 • Vergroten van de naams- en activiteitenbekendheid alsmede de waardering van stichting konijnenopvang Binkies. 
 • Werven van vrijwilligers 
 • Opzetten en organiseren van activiteiten ter vergroting van de bekendheid van Binkies en het contact met zowel het algemeen publiek als ook ketenpartners kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Hierbij valt te denken aan: het realiseren van diensten en producten met een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld op sociaal economische vlak (bijvoorbeeld werkervaringsplek of snuffelstage, organiseren van educatieve bijeenkomsten voor jeugdigen, organiseren van open dagen, deelname aan activiteiten in de directe omgeving van de opvang, zoals markten en braderieën en open dagen van ketenpartners.    
 • Binkies initieert, dan wel werkt mee aan artikelen voor tijdschriften en (plaatselijke en landelijke) kranten waarin Binkies dan wel het konijnenwelzijn als geheel centraal staat. 
 • Vrijwilligers: Binkies werft op actieve wijze vrijwilligger s. Ook hierin wordt bij jaarplan vastgelegd op welke wijze een diversiteit aan communicatiemiddelen wordt benut. Bovendien onderneemt Binkies activiteiten die het contact en de verbinding bevorderen tussen Binkies en haar vrijwilligers. In de communicatie met de vrijwilligers vindt Binkies het van belang om:
 1. meningen en ideeën te horen
 2. informatie in te winnen
 3. bestuursstandpunten kenbaar te maken
 4. steun te krijgen voor het beleid.  

.